Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Soroca

Achiziții publice

  • Plan anual pentru achiziționarea bunurilor, serviciilor și luсrărilоr pentru anul 2022 din surse CNAM și mijloace speciale

Modificari la plan 2022

Plan 2022

  • Plan anual pentru achiziționarea bunurilor, serviciilor și luсrărilоr pentru anul 2021 din surse CNAM și mijloace speciale

Plan 2021

  • Raport pivind implementarea planului de acțiuni, ce ține de achizițiile publice anul de gestionare 2021

Raport 2021