• 25 iunie 2021
  • 33

Școli care Promovează Sănătatea

Asociația Obștească "Sănătate pentru Tineri", în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii Cercetării al Republicii Moldova, Agentia Națională pentru Sănătate Publică, Centrul Național de Resurse în Servicii de Sănătate Prietenoase Tinerilor "Neovita", invită instituțiile de învățământ din r. Soroca să participe la programul

"Școli care Promovează Sănătatea (ȘPS)". Pentru participare la acest program vor fl selectate câte minimum 2 școli dintr-un raion. Ulterior, aceste școli vor trece prin câteva etape de implementare. La fel, instituțiile vor fi ghidate în elaborarea politicilor de sănătate și a unui plan de acțiuni pentru 4 ani, adaptat necesităților specifice priorităților fiecărei insituții.

Scopul de bază al acestui program este de a sprijini implementarea în  instituțiile de învătământ a unui plan structurat sistematic pentru sănătatea și bunăstarea elevilor,  a corpului didactic și non-didactic. Aspectul promovării sănătății în școli are o importanță majoră, mai ales în această perioadă, deoarece pandemia a perturbat semnificativ viața și conform statisticilor,  adolescenții pot dezvolta mai multe probleme psihologice, pot fi implicați în comportamente riscante fumat, consum de alcool, viață sexuală neprotejată, violentă domestică și/sau bullying-ul în mediul online, fiind în conditii de izolare ș.a.

Menționăm, că în anul 2019, inițiativa europeană ȘPS a fost pilotată cu succes în 22 de școli din 11 raioane ale Republicii Moldova, dintre care, au participat și 2 gimnazii din r.Soroca: gimnaziul s.Rublenița și gimnaziul s. Schineni,  unde au fost implicați profesori, părinți, elevi și  reprezentanți ai administratiei locale.

In contextul celor expuse mai sus, acest program urmează să fie realizat în r. Soroca cu implicarea nemijlocită a  YK Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor ,,Pro-Viața,, care în cadrul unei ședințe cu directorii instituțiilor de învățămînt primar și secundar a încurajat această inițiativă  și a oferit invitații cu condițiile de aplicare a unei Scrisori de Intenție cu scop de participare la concurs.

Baftă, mult stimați participanți și o colaborare cu CSPT ,,Pro-Viața,,  Soroca cît mai fructuoasă!