• 18 iunie 2021
  • 65

„Ziua Lucrătorului Medical şi al Farmacistului”

Stimați colegi!
Cu prilejul sărbătorii profesionale – Ziua Lucrătorului Medical și a Farmacistului, vă adresez cele mai sincere felicitări și înalte considerațiuni. Profesia pe care o practicaţi este considerată, pe bună dreptate, una din cele mai nobile, dar și foarte responsabilă. De aceea, trebuie să conștientizăm împreună că avem de îndeplinit o sarcină dificilă - aceea de a oferi populaţiei încredere şi siguranţă.

O zi este prea puţin pentru a demonstra importanţa şi nobleţea acestei profesii, de multe ori voi sunteți primul nivel de contact al pacientului cu sistemul de sănătate, altfel oferind sentimente de încredere pentru pacienţilor. Profesiile de Lucrător medical și Farmacist nu sunt doar simple meserii, ci scopuri nobile, fiecare duce cite o slujbă continuă în folosul pacienților, pe care le acceptă doar cei curajoşi, care merită toată aprecierea pentru răbdarea nemărginită, pentru omenia şi dăruirea de sine.

Această zi este un bun prilej de a aduce calde mulțumiri pentru devotamentul de care dați dovadă în munca de fiecare zi, pentru zâmbetele și speranțele dăruite, pentru profesionalism și dedicație, pentru responsabilitatea asiduă şi pentru perseverenţă. Sunteți cei care stați mereu la straja sănătății publice pentru a asigura o societate sănătoasă. Vă doresc multă sănătate Dumneavoastră și celor apropiaţi, realizări frumoase şi satisfacţie de la munca de zi cu zi. Cu ocazia zilei profesionale, vă urez tuturor celor care şi-au legat soarta de cea mai umană şi nobilă profesie, fericire, bucurii, prosperitate şi sănătate.

Vă mulţumesc pentru profesionalism și dedicaţie în munca nobilă pe care o desfășurați. Vă doresc să fiţi mereu plini de energie, cutezanţă, răbdare, echilibru şi tenacitate, iar toate dificultăţile să le depăşiţi cu tărie şi încredere. Să Vă bucurați de respectul colegilor, de gratitudinea pacienților, de liniștea din familiile Dumneavoastră. Fie ca perseverenţa şi spiritul de sacrificiu să vă însoţească mereu întru alinarea suferinţelor pacienţilor!

Mulți ani de activitate inainte!!!