Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Soroca

,,E-VACANȚA,,

Începând cu data de 19 iulie, Direcția Învățământ Soroca dă start turului II din cadrul Taberei de vară „E – Vacanța” 2021.

În cadrul acestei activități vor fi organizate 5 ateliere de lucru cu elevii-solicitanți din orașul și raionul Soroca, iar atelierul de SĂNĂTATE ȘI IGIENĂ, unde s-au inscris 38 de adolescenți, va fi moderat de specialiști din cadrul IMSP CS Soroca, CSPT ,,Pro-Viața,, și se va desfășura cu prezență fizică și on-line.

Zumba Kids

Micii arheologi

Cântăm împreună

Primii pași în arta actorului

Atelier de sănătate și igienă 

Ședința de totalizare a activității Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor Ianuarie-iunie 2021

La data de 09.07.2021-10.07.2021, s-a desfășurat ședința de totalizare a activității Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor din Republica Moldova, pentru semetrul I, al anului 2021.

În cadrul acestei ședințe au fost prezentate și analizate  rezultatele primelor 6 luni de activitate, au fost organizate ateliere de luctu în grup, de asemenea, s-au discutat inițiativele inovatorii de sporire a acesului adolescenților la SSPT și posibilități de perfecționare a serviciilor prestate grupului țintă.

Menționăm, că ședința de totalizare a fost organizată prin modalitatea hibrid, iar Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor ,,Pro-Viața,, Soroca, fiind cu certificat de vaccinare în regulă, a avut posibilitatea să participe la activitate cu prezență fizică.

Școli care Promovează Sănătatea

Asociația Obștească "Sănătate pentru Tineri", în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii Cercetării al Republicii Moldova, Agentia Națională pentru Sănătate Publică, Centrul Național de Resurse în Servicii de Sănătate Prietenoase Tinerilor "Neovita", invită instituțiile de învățământ din r. Soroca să participe la programul

"Școli care Promovează Sănătatea (ȘPS)". Pentru participare la acest program vor fl selectate câte minimum 2 școli dintr-un raion. Ulterior, aceste școli vor trece prin câteva etape de implementare. La fel, instituțiile vor fi ghidate în elaborarea politicilor de sănătate și a unui plan de acțiuni pentru 4 ani, adaptat necesităților specifice priorităților fiecărei insituții.

Scopul de bază al acestui program este de a sprijini implementarea în  instituțiile de învătământ a unui plan structurat sistematic pentru sănătatea și bunăstarea elevilor,  a corpului didactic și non-didactic. Aspectul promovării sănătății în școli are o importanță majoră, mai ales în această perioadă, deoarece pandemia a perturbat semnificativ viața și conform statisticilor,  adolescenții pot dezvolta mai multe probleme psihologice, pot fi implicați în comportamente riscante fumat, consum de alcool, viață sexuală neprotejată, violentă domestică și/sau bullying-ul în mediul online, fiind în conditii de izolare ș.a.

Menționăm, că în anul 2019, inițiativa europeană ȘPS a fost pilotată cu succes în 22 de școli din 11 raioane ale Republicii Moldova, dintre care, au participat și 2 gimnazii din r.Soroca: gimnaziul s.Rublenița și gimnaziul s. Schineni,  unde au fost implicați profesori, părinți, elevi și  reprezentanți ai administratiei locale.

In contextul celor expuse mai sus, acest program urmează să fie realizat în r. Soroca cu implicarea nemijlocită a  YK Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor ,,Pro-Viața,, care în cadrul unei ședințe cu directorii instituțiilor de învățămînt primar și secundar a încurajat această inițiativă  și a oferit invitații cu condițiile de aplicare a unei Scrisori de Intenție cu scop de participare la concurs.

Baftă, mult stimați participanți și o colaborare cu CSPT ,,Pro-Viața,,  Soroca cît mai fructuoasă!

„Ziua Lucrătorului Medical şi al Farmacistului”

Stimați colegi!
Cu prilejul sărbătorii profesionale – Ziua Lucrătorului Medical și a Farmacistului, vă adresez cele mai sincere felicitări și înalte considerațiuni. Profesia pe care o practicaţi este considerată, pe bună dreptate, una din cele mai nobile, dar și foarte responsabilă. De aceea, trebuie să conștientizăm împreună că avem de îndeplinit o sarcină dificilă - aceea de a oferi populaţiei încredere şi siguranţă.

O zi este prea puţin pentru a demonstra importanţa şi nobleţea acestei profesii, de multe ori voi sunteți primul nivel de contact al pacientului cu sistemul de sănătate, altfel oferind sentimente de încredere pentru pacienţilor. Profesiile de Lucrător medical și Farmacist nu sunt doar simple meserii, ci scopuri nobile, fiecare duce cite o slujbă continuă în folosul pacienților, pe care le acceptă doar cei curajoşi, care merită toată aprecierea pentru răbdarea nemărginită, pentru omenia şi dăruirea de sine.

Această zi este un bun prilej de a aduce calde mulțumiri pentru devotamentul de care dați dovadă în munca de fiecare zi, pentru zâmbetele și speranțele dăruite, pentru profesionalism și dedicație, pentru responsabilitatea asiduă şi pentru perseverenţă. Sunteți cei care stați mereu la straja sănătății publice pentru a asigura o societate sănătoasă. Vă doresc multă sănătate Dumneavoastră și celor apropiaţi, realizări frumoase şi satisfacţie de la munca de zi cu zi. Cu ocazia zilei profesionale, vă urez tuturor celor care şi-au legat soarta de cea mai umană şi nobilă profesie, fericire, bucurii, prosperitate şi sănătate.

Vă mulţumesc pentru profesionalism și dedicaţie în munca nobilă pe care o desfășurați. Vă doresc să fiţi mereu plini de energie, cutezanţă, răbdare, echilibru şi tenacitate, iar toate dificultăţile să le depăşiţi cu tărie şi încredere. Să Vă bucurați de respectul colegilor, de gratitudinea pacienților, de liniștea din familiile Dumneavoastră. Fie ca perseverenţa şi spiritul de sacrificiu să vă însoţească mereu întru alinarea suferinţelor pacienţilor!

Mulți ani de activitate inainte!!!

 

14 iunie 2021 – Ziua Mondială a Donatorului de Sînge

 

Ziua Mondială a Donatorului de Sânge
„Donează sânge, susține ritmul vieții pe pământ!”

 

Ziua mondială a donatorului de sânge are loc în fiecare an în 14 iunie.

Marcarea anuală a acestei zile favorizează creşterea gradului de conştientizare a necesităţii de sânge şi produse sanguine sigure şi, de asemenea, este un prilej pentru a mulţumi donatorilor de sânge voluntari, neplătiţi, pentru gestul lor salvator de vieţi.

Totodată, Ziua mondială a donatorului de sânge dă ocazia de a chema la acţiune guvernele şi autorităţile naţionale de sănătate pentru a furniza resurse adecvate şi a pune în aplicare sisteme şi infrastructuri pentru a creşte colectarea sângelui de la donatori de sânge voluntari.

Sângele şi produsele sanguine sigure sunt un aspect critic al îngrijirii şi sănătăţii publice. Acestea salvează milioane de vieţi şi îmbunătăţesc sănătatea şi calitatea vieţii multor pacienţi în fiecare zi. Nevoia de sânge este universală, dar accesul la sânge pentru toţi cei care au nevoie de el este limitat. Deficitul de sânge este deosebit de acut în ţările în curs de dezvoltare, menţionează OMS.

În timpul pandemiei COVID-19, în ciuda mobilităţii limitate şi a altor provocări, donatorii de sânge din multe ţări au continuat să doneze sânge şi plasmă pacienţilor care au avut nevoie de transfuzie. Potrivit OMS, acest efort extraordinar într-o perioadă de criză fără precedent a pus în evidenţă rolul crucial al donatorilor de sânge voluntari, bine organizaţi, neremuneraţi în asigurarea unui aport de sânge sigur şi suficient în perioadele normale sau de urgenţă.

Pentru 2021, sloganul Zilei mondiale a donatorului de sânge este "Give blood and keep the world beating". Mesajul evidenţiază contribuţia esenţială a donatorilor de sânge pentru salvarea de vieţi şi pentru îmbunătăţirea sănătăţii altora. Acesta întăreşte apelul global pentru ca mai mulţi oameni din întreaga lume să doneze sânge în mod regulat şi să contribuie la menţinerea unei sănătăţi mai bune.

Un accent deosebit al campaniei de anul acesta va fi pus asupra rolului tinerilor în asigurarea unui aport sigur de sânge, prin donări de sânge voluntare, neremunerate. Tinerii formează un sector larg al populaţiei în multe societăţi şi sunt, în general, plini de idealism, entuziasm şi creativitate.

Obiectivele specifice ale campaniei cu prilejul Zilei mondiale a donatorului de sânge 2021 sunt: să mulţumească donatorilor de sânge din întreaga lume şi să genereze o conştientizare mai largă a publicului cu privire la necesitatea donării periodice, neplătite de sânge; să promoveze valorile comunitare ale donării de sânge pentru consolidarea solidarităţii comunităţii şi a coeziunii sociale; încurajarea tinerilor să dea curs apelului umanitar de a dona sânge şi să-i inspire şi pe alţii să facă la fel; celebrarea potenţialului tinerilor ca parteneri în promovarea sănătăţii.