Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Soroca

Conducerea instituției

Șef IMSP CS Soroca

Ciobanu Ludmila

Șef-adjunct CS pe probleme medicale

Cealan Svetlana

Șef secție

Mazur Natalia

Specialist principal în asistența medicală
mamei și copilului

Grebanos Tamara

Asistent Medical Șef

Grebanos Victoria

Asistent medical superior

Nartea Raisa

Contabil Șef

Grosu Greta

Șef serviciu economico-financiar

Parasii Svetlana