Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Soroca

Datele instituției

Raionul Soroca este situat în partea de nord-est al Republicii Moldova şi are hotare cu raioanele Floreşti la sud, Drochia la nord-vest, Donduşeni la nord, iar la est este scăldat de apele râului Nistru pe o lungime 115 km, totodată fiind şi graniţă cu republica Ucraina la nord-est. Raionul cuprinde teritoriul cu suprafaţa totală de 1042,99 km2, în componenţa cărora sînt incluse 68 localităţi, inclusiv şi un oraş. Populaţia raionului Soroca la data de 01.01.2019 constituie 89394 oameni.

Caracteristica IMSP CS Soroca

IMSP CS Soroca este amplasat într-o clădire adaptată, cu două etaje. Baza tehnico-materială este într-o stare satisfăcătoare. Sunt schimbate geamurile (termopan) şi acoperişul (țiglă metalică).Instituția dispune de cazangerie pe gaze naturale.Sistemul de apeduct şi canalizare este în stare funcțională. Cabinetele cu semnificație epidemiologică dispun de apă rece și caldă curgătoare. Sistemul de energie electrică este conturat şi are legătura cu pămîntul.

Clădirea are 5 intrări, ceea ce facilitează evacuarea personalului şi pacienţilor în caz de calamnităţi. Toate intrările şi ieşirile sunt marcate cu indicatoare special (indicatoare luminoase cu inscripția "IEŞIRE" de culoare albă pe fon verde, drecțiile spre ieșiri sunt indicate cu indicatoare sub formă de săgeți). Sunt afișate planuri de evacuare în caz de incendiu cu indicarea telefonului unic de apel 112. Instituţia este dotată cu 6 hidranţi. Hidranții interiori se află în dulapuri speciale, care sunt închise, sigilate și marcate cu inscripția ,,HI”, completate conform cerințelor. În toate cabinetele cu risc major de incendiere sunt stingătoare.Sistemul de condiționare a aerului din încăperi asigură condiții optime ale microclimatului.Clădirea este îngrădită cu gard. Teritoriul instituției este îngrădit, amenajat, înverzit şi menţinut în stare salubră.În cadrul IMSP CS Soroca sunt evaluate trimestrial riscurile atît pentru angajaţi, cît şi pentru pacienţi.

IMSP CS Soroca deservește o populație de 40519 persoane, inclusiv populație urbană 29238 persoane – 72,16% și populație rurală 11281 persoane – 27,84%.

Asistenţa medicală primară în IMSP CS Soroca se asigură prin intermediul Secţiei Medicină de Familie or.Soroca, 13 Oficii a Medicului de Familie şi 5 Oficii de Sănătate.

În incinta IMSP CS Soroca activează:

 • secţia asistenţă cu medicamente şi dispozitive medicale, cu 4 cabinete ce distribuie medicamente parţial/integral compensate, cu titlu gratuit, medicamente de urgenţă şi realizare
 • cabinetul de sănătate a reproducerii
 • Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor cu 3 cabinete
 • Centru Comunitar de Sănătate Mintală cu 4 cabinete
 • personal de conducere – 3 cabinete
 • 14 cabinete ale medicilor de familie
 • cabinetul medicului pediatru
 • laboratorul citologic cu 2 cabinete
 • laboratorul clinic şi biochimic cu 5 cabinete
 • cabinetul de radioimagistică cu 4 cabinete
 • cabinet de fibrogastroduodenoscopie cu 2 cabinete
 • secţia de fizioterapie cu 2 cabinete
 • cabinetul diagnostic funcţional
 • cabinetul copilului sănătos
 • cabinetul de vaccini cu 2 săli
 • cabinet de proceduri
 • staţionarul de zi
 • cabinetul examenului ginecologic profilactic
 • cabinetul controlului medical profilactic
 • sala de autoclavare
 • sala de triaj
 • secţia de informatică şi statistică medicală
 • sala de şedinţe
 • anticamera
 • biroul de informaţii cu 2 cabinete
 • casa
 • contabilitatea cu 2 cabinete
 • cabinetul economistului şef
 • cabinetul resurse umane + serviciu juridic
 • cabinetul personalului auxiliar
 • cabinetul şefului de gospodărie
 • cabinetul surorii gospodine
 • cabinetul specialistului în domeniul tehnologiilor informaţionale

În cadrul instituţiei activează 198 angajaţi, din ei:

 • medici de familie – 25
 • asistenţi medicali de familie – 64
 • asistenţi medicali – 107
 • farmacişti – 6
 • alt personal – 25
 • infirmieri – 27

Medicii de familie şi asistenţii medicali de familie activează în două schimburi, în perioada de timp 800 – 1800.

În componența IMSP CS Soroca activează 13 OMF și 5 OS:

 • OMF Trifăuți deservește 859 persoane, amplasat în clădire adaptată, starea încăperii satisfăcătoare, reparată curentă, nu este aprovizionat cu apă și canalizare, încălzirea combinată (convector pe lumină și sobe). Asigurare cu asistent medical de familie permanent, medicul de familie se deplasează conform orarului.
 • OMF Volovița deservește 1052 persoane, amplasat în clădire adaptată, starea încăperii satisfăcătoare, reparată curentă, nu este aprovizionat cu apă și canalizare, încălzirea cu gaz natural. Asigurare cu asistent medical de familie permanent, medicul de familie se deplasează conform orarului.
 • OMF Schineni deservește 1278 persoane, amplasat în clădire adaptată, starea încăperii satisfăcătoare, reparată curentă, nu este aprovizionat cu apă și canalizare, încălzirea combinată (convector pe lumină și sobe). Asigurare cu asistent medical de familie permanent, medicul de familie se deplasează conform orarului.
 • OMF Șolcani deservește 1280 persoane, amplasat în clădire adaptată, starea încăperii satisfăcătoare, reparată curentă, nu este aprovizionat cu apă și canalizare, încălzirea cazan pe cărbune și lemn. Asigurare cu asistent medical de familie permanent, medicul de familie se deplasează conform orarului.
 • OMF Șeptelici deservește 867 persoane, amplasat în clădire adaptată, starea încăperii satisfăcătoare, reparată curentă, nu este aprovizionat cu apă și canalizare, încălzirea cazan pe cărbune și lemn. Asigurare cu asistent medical de familie permanent, medicul de familie se deplasează conform orarului.
 • OMF Alexandru cel Bun deservește 557 persoane, amplasat în clădire adaptată, starea încăperii satisfăcătoare, reparată curentă, este aprovizionat cu apă și canalizare, încălzirea cu gaz natural. Asigurare cu asistent medical de familie permanent, medicul de familie se deplasează conform orarului.
 • OMF Zastînca deservește 1729 persoane, amplasat în clădire adaptată, starea încăperii satisfăcătoare, reparată curentă, este aprovizionat cu apă și canalizare, încălzirea combinată (convector pe lumină și sobe). Asigurare cu asistent medical de familie permanent, asigurare cu medic de familie permanent.
 • OMF Hristici deservește 957 persoane, amplasat în clădire adaptată, starea încăperii satisfăcătoare, reparată curentă, este aprovizionat cu apă și canalizare, încălzirea combinată (convector pe lumină și sobe). Asigurare cu asistent medical de familie permanent, medicul de familie se deplasează conform orarului.
 • OMF Țepilova deservește 761 persoane, amplasat în clădire adaptată, starea încăperii satisfăcătoare, reparată curentă, este aprovizionat cu apă și canalizare, încălzirea combinată (convector pe lumină și sobe). Asigurare cu asistent medical de familie permanent, medicul de familie se deplasează conform orarului.
 • OMF Ocolina deservește 785 persoane, amplasat în clădire adaptată, starea încăperii satisfăcătoare, reparată curentă, este aprovizionat cu apă și canalizare, încălzirea combinată (convector pe lumină și sobe). Asigurare cu asistent medical de familie permanent, medicul de familie se deplasează conform orarului.
 • OMF Rublenița deservește 3151 persoane, amplasat în clădire adaptată, starea încăperii satisfăcătoare, reparată curentă, este aprovizionat cu apă și canalizare, încălzirea combinată (convector pe lumină și sobe). Asigurare cu asistent medical de familie permanent, medicul de familie se deplasează conform orarului.
 • OMF Holoșnița deservește 760 persoane, amplasat în clădire adaptată, starea încăperii satisfăcătoare, reparată curentă, este aprovizionat cu apă și canalizare, încălzirea combinată (convector pe lumină și sobe). Asigurare cu asistent medical de familie permanent, medicul de familie se deplasează conform orarului.
 • OS Regina Maria deservește 431 persoane, amplasat în clădire adaptată, starea încăperii satisfăcătoare, reparată curentă, este aprovizionat cu apă și canalizare, încălzirea combinată (convector pe lumină și sobe). Asigurare cu asistent medical de familie permanent, medicul de familie se deplasează conform orarului.
 • OS Pîrlița deservește 346 persoane, amplasat în clădire adaptată, starea încăperii satisfăcătoare, reparată curentă, nu este aprovizionat cu apă și canalizare, încălzirea combinată (convector pe lumină și sobe). Asigurare cu asistent medical de familie permanent, medicul de familie se deplasează conform orarului.
 • OS Vanțina deservește 242 persoane, amplasat în clădire adaptată, starea încăperii satisfăcătoare, reparată curentă, nu este aprovizionat cu apă și canalizare, încălzirea combinată (convector pe lumină și sobe). Asigurare cu asistent medical de familie permanent, medicul de familie se deplasează conform orarului.
 • OS Lugovoe deservește 137 persoane, amplasat în clădire adaptată, starea încăperii satisfăcătoare, reparată curentă, este aprovizionat cu apă și canalizare, încălzirea combinată (convector pe lumină și sobe). Asigurare cu asistent medical de familie permanent, medicul de familie se deplasează conform orarului.
 • OS Rublenița Nouă deservește 146 persoane, amplasat în clădire adaptată, starea încăperii satisfăcătoare, reparată curentă, este aprovizionat cu apă și canalizare, încălzirea combinată (convector pe lumină și sobe). Asigurare cu asistent medical de familie permanent, medicul de familie se deplasează conform orarului.
 • OMF Cureșnița deservește 306 persoane, amplasat în clădire adaptată, starea încăperii satisfăcătoare, reparată curentă, este aprovizionat cu apă și canalizare, încălzirea combinată (convector pe lumină și sobe). Asigurare cu asistent medical de familie permanent, medicul de familie se deplasează conform orarului.