Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Soroca

Legislația națională

 1. Legea Nr. 55 din 31.03.2011 - fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2011
 2. Legea Nr. 663 din 23.07.2010 - pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind condiţiile de igienă pentru prestatorii de servicii medicale
 3. Legea Nr. 124 din 11.05.2007 - pentru ratificarea Convenţiei-cadru a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii privind controlul tutunului
 4. Legea Nr. 96 din 29.01.2007 - cu privire la stabilirea condiţiilor de plasare pe piaţă şi de utilizare a dispozitivelor medicale
 5. Legea Nr. 93 din 05.04.2007 - Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă
 6. Legea Nr. 23 din 16.02.2007 - cu privire la profilaxia infecţiei HIV/SIDA
 7. Legea Nr. 386 din 08.12.2006 - privind completarea articolului 11 din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995
 8. Legea Nr. 263 din 27.10.2005 - cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului
 9. Legea Nr. 264 din 27.10.2005 - cu privire la exercitarea profesiunii de medic
 10. Legea Nr. 332 din 24.07.2003 - pentru modificarea şi completarea Legii nr.1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică şi a Legii nr. 552-XV din 18 octombrie 2001 privind evaluarea şi acreditarea în sănătate
 11. Legea Nr. 1593 din 26.12.2002 - cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală
 12. Legea Nr. 713 din 06.12.2001 - privind controlul şi prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope
 13. Legea Nr. 552 din 18.10.2001 - privind evaluarea şi acreditarea în sănătate
 14. Legea Nr. 185 din 24.05.2001 - cu privire la ocrotirea sănătăţii reproductive şi planificarea familială
 15. Legea Nr. 982 din 11.05.2000 - privind accesul la informaţie
 16. Legea Nr. 382 din 06.05.1999 - cu privire la circulaţia substanţelor stupefiante, psihotrope şi a precursorilor
 17. Legea Nr. 1585 din 27.02.1998 - cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală
 18. Legea Nr. 1402 din 16.12.1997 - privind sănătatea mentală
 19. Legea Nr. 411 din 28.03.1995 - ocrotirii sănătăţii
 20. Legea Nr. 190 din 19.07.1994 - cu privire la petiţionare*
 21. Legea Nr. 1513 din 16.06.1993 - privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei*
 22. Legea Nr. 1456 din 25.05.1993 - cu privire la activitatea farmaceutică
 23. HOTĂRÂRE Nr. 1387 din 10-12-2007 cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală