Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Soroca

Reglementări

  • Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală

HG285/2021 din 03.11.2021

HG920/2020 din 22.12.2020

HG837/2016 din 06.07.2016