Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Soroca

Reglementări

  • Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală

HG837/2016 din 06.07.2016