Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Soroca

Serviciul personal

Asigurarea Asistenței Medicale Primare cu personal medical anul 2021

 

Asistența Medicală Primară (AMP)  în sistemul sănătății, conform Organizației Mondiale a Sănătății, este definită drept asistență esențială a stării de sănătate, fiind primul nivel de contact al pacientului , familiei și comunității cu sistemul de sănătate.

Activitatea Asistenței Medicale Primare este strîns legată de asigurarea acestui serviciu cu personal medical calificat – medici de familie și asistenți ai medicului de familie. În esență, accesul la asistență medicală înseamnă nu altceva decât accesul la personal medical. Din aceste considerații, completarea instituțiilor din cadrul AMP cu medici de familie și cu asistenți medicali ai medicilor de familie este un imperativ nu numai pentru Republica Moldova, dar și la nivel mondial și regional.

Completarea insituțiilor din AMP cu personal medical este evaluată reeșind din normativele aprobate prin ordinul Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al RM Nr.46 din 10.02.2016. Astfel conform acestui ordin  "Normartivele de personal pentru asistența medicală primară" prevede următoarele:

# Denumirea funcției Normativul
1 medic de familie 1,0 funcție la 1500 populație din localitățile urbane și rurale
2 asistent medical de familie 1,0 funcție la 750 locuitori
3 asistent medical de familie , cu 25% efosrt asistent medical comunitar 1,0 funcție în localitățile rurale cu mai puțin de 650 locuitori

 

Conform legislației în vigoare, în urma publicării posturilor vacante sau temporar vacante pe pagina web a instituției, au fost organizate 2 concursuri, în rezultatul  cărora  au fost angajate 2 persoane.

 Total pentru anul 2021 în cadrul IMSP CS Soroca au fost angajate 2 persoane:

  • prin concurs, conform  Ordinul MSMPS al RM Nr.139 din 15.10.2015    – 2 persoane.

Numărul total de medici și medici de familie și asigurarea populației cu ei în cadrul IMSP CS Soroca conform tabelului:

Anii Total Medici de familie
abs la 10000 populație abs la 10000 populație
2021 39 8,89 25 5,7

Numărul total de lucrători medicali cu studii medii și asistenți medicali ai medicilor de familie și asigurarea populației cu ei în cadrul IMSP CS Soroca conform tabelului:

Anii Total Asistenți ai medicilor de familie
abs la 10000 populație abs la 10000 populație
2021 107 24,41 64 14,60

Necesitatea în medici de familie și asistenți ai medicului de familie utilizînd datele referitor la numărul funcțiilor scriptice, numărul funcțiilor ocupate și numărul persoanelor fizice lucrători de bază în funcțiile ocupate pentru anul 2021, 25 medici de familie au activat pe 26 funcții, numărul funcțiilor scriptice au fost de 27,25 unități. Necesitatea în medici de familie este calculată prin diferența dintre numărul funcțiilor scriptice și numărul persoanelor fizice.

Necesitatea în medici de familie și în asistenți ai medicilor de familie conform tabelului pentru anul 2021:

  Medici de familie Asistenți ai medicilor de familie
Funcții Pers fizice Necesitatea Funcții Pers fizice Necesitatea
scriptice ocupate scriptice ocupate
CS Soroca 27,25 26 25 2,25 57,50 56 64 -

Proporția medicilor de familie în diferite grupe de vîrstă (%)

În urma analizei s-a constatat că cei mai multi medici de familie se încadrează în categoria de vîrstă de  55 – 64 ani (36%) , urmată de categoria de vîrstă 65 ani și mai mult (32%),  pînă la 35 ani (16 %)  și respectiv 45-54 ani avem (16%). Este necesar de acordat atenție deosebită faptului că 32% din medici de familie sînt în categoria de vîrsta peste 65 ani, ceea ce înseamnă că acești specialiști posibil vor părăsi sistemul de sănătate în timpul cel mai apropiat. 

Proporția asistenților medicilor de familie în diferite grupe de vîrstă (%)

Asistenți ai medicilor de familie cuprinse în categoria de vîrstă 55 – 64 ani( 23,43%); categoria de vîrstă 45 – 54 ani (42,18%), pînă la 35 ani ( 26,56%)  și 65 ani (  7,81 %).  La capitolul asistenți ai medicilor de familie, observăm că avem o situație mult mai bună, unde cei mai mulți se încadrează în categoria cu vîrstă 45 – 54 ani, urmată de categoria cu vîrsta pînă la 35ani.

În urma analizei efectuate ca în sectorul urban sunt asigurate cu medici de familie la un nivel suficient, problema majoră este de a asigura sectorul rural cu specialiști. Pentru atragerea tinerilor specialiști în mediul rural, Ministerul Sănătății, începînd cu anul 2007, a efectuat un șir de modificări în legislație și a elaborat un șir de hotărîri de guvern destinate atragerii tinerilor specialiști în mediul rural:

  • HG Nr.1345 din 30.11.2007 cu privire la acordarea facilităților tinerilor specialiști cu studii medicale și farmaceutice;
  • HG Nr.1255 din 19.11.2007 cu privire la abrobarea Regulamentului privind acordarea compensației unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale a unor categorii de populație din mediul rural;
  • HG Nr.1259 din 12.11.2008 cu privire la asigurarea cu locuință gratuită a tinerilor specialiști cu studii superioare și postuniversitare de rezidențiat, repartizați și angajați în cîmpul muncii în instituțiile publice (bugetare) din sate (comune);
  • Ordinul MS Nr.448 din 05.12.2008 cu privire la acordarea facilităților tinerilor specialiști.

O însemnătate deosebită este îmbunătățirea nivelului de cunoștințe și a abilităților în domeniul formării profesionale continuă a personalului medical. Anual 15-20 de medici și respectiv 25-40 personal medical mediu din cadrul IMSP CS Soroca participă la cursurile de instruire de formare profesională.

Persoanele programate pentru educație medicală continuă, ce nu au urmat instruirea în anul 2021 din motivul restricțiilor condiționate de COVID-19, au fost incluse în programul de educație medicală continuă pentru anul 2022.

Structura personal după categoriile de calificare:

Denumirea funcției Total cu categorii Categorie superioară I categorie II categorie
Medici 30 – 76,92% 23 – 58,97% 7 – 17,94% -
Medici de familie 23 – 99% 18 – 72% 5 – 20% -
Asistenți medicali 89 – 83,17% 57 – 53,27% 21 – 19,62% 11 – 10,28%
Asistente medicale de familie 54 – 84,37% 36 – 56,25% 13 – 20,31% 5 – 7,81%